Samenstelling bestuur

Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (de verenigde vergadering) kiest uit zijn midden het dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden). De voorzitter (de dijkgraaf) wordt benoemd bij koninklijk besluit.

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat uit 21 direct door de inwoners van het beheergebied gekozen leden (de zogenaamde categorie ingezetenen) en 9 leden die worden aangewezen door belangengroeperingen van:

  • bedrijven (categorie bedrijven - 5 geborgde zetels)
  • de agrarische sector (categorie ongebouwd - 3 geborgde zetels)
  • organisaties die natuurterreinen beheren (categorie natuurterreinen - 1 geborgde zetel)

Kijk voor de samenstelling van het huidige bestuur hier.