Wie mag stemmen?

U heeft het recht om te stemmen bij de waterschapsverkiezingen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • volgens de Basisregistratie Personen woont u op de dag van kandidaatstelling in een waterschap
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Deze voorwaarden gelden voor Nederlandse kiezers en EU-burgers en ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning. Dit is onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland.

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.