Belangrijke data

Lees hier meer over wat u tot aan de verkiezingen kunt verwachten.

21 januari
Kandidatenlijst gereed en betaling waarborgsom € 225 kandidatenlijst.

21 januari - 4 februari
Afleggen verklaring van ondersteuning door stemgerechtigde.

4 februari
Dag van de kandidaatstelling.

5 februari
Zitting stembureau: onderzoek kandidatenlijsten.

8 februari
Openbare zitting centraal stembureau, beslissing:

  • Geldigheid kandidaatstelling;
  • Nummering kandidatenlijsten.

11 februari
Openbaarmaking lijstnummering.

6 maart
Ontvangst stempas.

20 maart
Dag van stemming.

25 maart
Vaststelling uitslag.

Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.