Hoe werkt het waterschapbestuur?

Hoe werkt het waterschapbestuur?

We mogen weer stemmen!

In Nederland is leven met water zo belangrijk dat er een speciale overheid is om te zorgen voor droge voeten en schoon water. De waterschappen hebben net als andere overheden een gekozen bestuur. Hoe dat bestuur werkt, is niet bij iedereen bekend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden bestaat uit maximaal zes leden en vormt het dagelijks bestuur. Dit is vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders van een gemeente. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het waterschap. Het college wordt gecontroleerd door het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering, dat te vergelijken is met de gemeenteraad. Eens in de vier jaar vinden verkiezingen plaats. Dan wordt een nieuw algemeen bestuur gevormd. Dit bestuur kiest uit zijn midden daarna de nieuwe hoogheemraden. Anders dan bij een gemeente heeft het waterschap geen dualistisch stelsel. De hoogheemraden maken deel uit van het algemeen bestuur.

Anders dan bij gemeente, bestaat het algemeen bestuur van het waterschap uit vier categorieën. Afhankelijk van onder meer hun belang en de hoeveelheid belasting die deze groepen betalen, wordt door de provincie bepaald hoe groot hun deelname in het bestuur is. De grootste groep zijn de huiseigenaren en inwoners van het gebied. In totaal worden 21 van de 30 zetels door hen bemand. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap nog negen geborgde zetels voor de drie andere groepen, bedrijven (5), agrariërs (3) en natuur (1). Deze bestuurders worden gekozen door de organisaties LTO, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren. Hoeveel zetels de verschillende belangencategorieën krijgen toebedeeld, hangt samen met hun belang in het gebied en wordt vastgesteld door de provincie.

Op 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen kunnen inwoners kiezen welke mensen of partijen hun belangen de komende vier jaar het beste kunnen behartigen in de Verenigde Vergadering. Met slogans als “Hallo stormtrotseerders, we mogen weer stemmen!” en “Hallo laaglanders, we mogen weer stemmen!” worden mensen aangemoedigd om te gaan stemmen.

Wie doen er mee aan de verkiezingen?

Acht partijen nemen deel aan de verkiezingen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Welke partijen meedoen en wat zij belangrijk vinden, staat op www.hhsk.nl/verkiezingen. Geen idee waarop te stemmen? Maak dan gebruik van de stemwijzer. Die staat ook op www.hhsk.nl/verkiezingen.