Kandidatenlijsten geldig verklaard

Het centraal stembureau heeft op 8 februari 2019 in een openbare zitting een beslissing genomen over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de aanduiding van een politieke groepering.

Tijdens de zitting heeft het stembureau de kandidatenlijsten ook genummerd.

Het proces-verbaal van deze zitting en de kandidatenlijsten liggen ter inzage op het kantoor van ons hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in Rotterdam. U kunt het proces-verbaal hier downloaden (pdf, 2.3 MB).

Tegen de bovengenoemde besluiten kan een belanghebbende en iedere kiezer tot en met 12 februari 2019 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage.

Als de lijsten onherroepelijk zijn, publiceren we ze op deze website.