Waarom zou je gaan stemmen?

Waarom zou je gaan stemmen?

We mogen weer stemmen!

De waterschapsverkiezingen komen eraan. Met slogans als “Hallo stormtrotseerders, we mogen weer stemmen!” en “Hallo hoosbuihelden, we mogen weer stemmen!” worden mensen aangemoedigd om te gaan stemmen.

Maar waarom zijn er eigenlijk waterschapsverkiezingen? Waarnemend dijkgraaf Toon van der Klugt legt uit: “Water is zo belangrijk in ons lage Nederland, dat we daar een eigen overheid voor hebben. De waterschappen hebben een bestuur nodig, omdat ze regels, prioriteiten en ambities bepalen en daarvoor zelf belasting heffen en de tarieven vaststellen. Als belanghebbende en belastingbetaler mag je de koers meebepalen door eens in de vier jaar je stem uit te brengen.”

Bestuurlijke keuzes

Het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water. De wijze waarop en waarin wordt geïnvesteerd en of je het takenpakket van het waterschap breder moet invullen, daar kunnen de meningen over verschillen. Er valt dus wel degelijk iets te kiezen. “Via onze website vind je de verkiezingsprogramma’s van de acht partijen die meedoen aan deze verkiezingen en een stemwijzer. Dat kan mensen helpen om een keuze te maken.”, zegt Van der Klugt.

Lagere lasten

Van der Klugt is er trots op dat de organisatie er afgelopen vier jaar in is geslaagd om nagenoeg alle bestuurlijke ambities waar te maken en toch de tarieven te beheersen. “Het COELO-instituut dat de tariefontwikkelingen de afgelopen bestuursperiode onderzocht pikte ons waterschap eruit omdat een aantal tarieven in 2019 zelfs lager bleken te zijn dan in 2014’, aldus Van der Klugt. “Dat is een mooi resultaat, zeker als je kijkt dat we ons waterwerk goed op orde hebben, al ben je natuurlijk, zeker gezien de versnellende klimaatverandering, nooit helemaal klaar. We proberen de klimaatverandering voor te blijven”.

Twee vliegen in een klap

Gelijk met de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 vinden ook de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Dat is vanuit praktisch oogpunt zo gekozen. Zo kunnen mensen twee keer stemmen op een en dezelfde plek.