Op wie kunt u stemmen?

In ons beheersgebied doen er acht partijen mee aan de verkiezing voor ons nieuwe algemeen bestuur op 20 maart. Op deze pagina vindt u meer informatie over de partijen.

Lees de verkiezingskrant (pdf, 1.7 MB)

1. VVD

Een betere bescherming van stad en land tegen grote droogte en hevige regenbuien is onze focus.

www.VVDwaterschap.nl

Lijsttrekker: Jock Geselschap

2. Water Natuurlijk

Water Natuurlijk gaat voor schoon, natuurlijk water, ook fijn om in te zwemmen. Wij staan voor duurzaamheid en biodiversiteit. Met meer groen en water in de stad kunnen we wateroverlast voorkomen en verminderen we hittestress. Dit doen we samen, met en voor de inwoners van ons gebied. Water is leven!

www.waternatuurlijk.nl/schieland-en-Krimpenerwaard

Lijsttrekker Agnes van Zoelen

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Meer stad in het waterschap.

www.pvdazh.nl

Lijsttrekker Wim van Heemst

4. CDA

Wonen, natuur, landbouw, industrie en recreatie komen dicht bij elkaar en het veranderende klimaat eist meer ruimte voor water. Deze actuele en urgente uitdagingen vragen meer dan ooit om samenwerking in de waterketen tussen inwoners, maatschappelijke instellingen, gemeenten, provincie en de nationale overheid. Daar wil ik me voor inzetten de komende 4 jaar in Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, ook in het belang van onze kinderen!

https://www.cda.nl/zuid-holland/verkiezingen-2019/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2019/

Lijsttrekker Dorenda Gerts

5. SGP-ChristenUnie

SGP-ChristenUnie: het onderscheidende geluid van andere partijen. Ons motto: levend water! Eigentijds, betrokken en actief waterbeheer...

Rentmeester van de schepping, duurzaam, circulair.
Slimme oplossingen tegen water in de stad, droge voeten, leefbaar!
Innovatie tegen bodemdaling, boeren/tuinders toekomst gunnen.
Dijken op orde, jongeren centraal! Belasting laag, kwijtschelding waar nodig. Het kan!

20 maart: lijst5!

www.hhsk-sgpchristenunie.nl

Lijsttrekker Martin van der Spek

6. 50PLUS

Sjef Siemons is ook de komende waterschapverkiezingen lijsttrekker van 50PLUS in Schieland en de Krimpenerwaard. Platteland en stad komen hier samen met hun eigen opgaves. Voor 50PLUS een uitdaging om samen met u daar een oplossing voor te vinden. Wij willen van u het vertrouwen krijgen om dit te realiseren.

www.50pluspartij.nl

Lijsttrekker Sjef Siemons

7. AWP niet politiek wel deskundig

De Algemene Waterschapspartij Schieland en de Krimpenerwaard is een unieke partij omdat het belang van de inwoners, voorop staat en niet het politieke belang. Wij staan voor de bescherming tegen hoogwater, maatregelen bij droogte, het voorkomen van overlast bij hoosbuien, het zuiveren van afvalwater en het voorzien in schoon buitenwater tegen redelijke kosten.

www.algemenewaterschapspartij.nl/waterschappen/schieland-en-krimpenerwaard/

Lijsttrekker Lex Welter

8. Ons-Platteland

Ons-Platteland is een onafhankelijke partij voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat de burger kan genieten van ons streekeigen platteland. Met Rotterdamse nuchterheid, zakelijkheid en deskundigheid houden we de kosten laag. Landbouw en natuur vormen in goede harmonie samen ons platteland. Ook na de verkiezingen zijn wij uw betrokken aanspreekpunt.

http://ons-platteland.nl//

Lijsttrekker Willem Boer