Belastingen

De Regionale Belasting Groep (RBG) heft en int de waterschapsbelastingen voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland heffen en innen gezamenlijk belastingen. Daarvoor hebben zij de RBG. Met het onderbrengen van het heffen en innen van belastingen in De RBG willen de waterschappen kosten besparen.

U vindt alle informatie over belastingen, zoals het aanvragen van kwijtschelding, uw aanslag, uw verhuizing of verhuizen in het algemeen op www.derbg.nl.

Belastingtarieven 2020

Ga naar de tarieven voor 2020.

Beleidsregels en verordeningen

Alle beleidsregels en verordeningen zijn te vinden op de pagina regelgeving van Schieland en de Krimpenerwaard.