Datalek melden

Wij gaan bij de uitvoering van onze taken zorgvuldig om met alle persoonsgegevens waar wij voor verantwoordelijk zijn. Helaas kan er soms toch wat mis gaan. Mocht u een incident met betrekking tot persoonsgegevens opmerken, dan stellen wij het op prijs als u daarvan een melding doet. Het gaat dan om een melding over schending van de privacy.

We spreken van een schending van de privacy (of datalek) bij toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, waardoor deze persoonsgegevens in handen vallen van iemand  die geen toegang tot die gegevens zou mogen hebben of  verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens is. U kunt daarbij denken aan:

  • verloren USB-stick of papieren dossier
  • gestolen of verloren laptop, tablet of smartphone
  • weergave van (bijzondere)persoonsgegevens voor onbevoegde medewerkers
  • onbeveiligd of verkeerd verzonden post of mail met gevoelige informatie

U mag een incident altijd anoniem melden en hoeft daardoor zelf geen persoonsgegevens in te vullen. Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding of denkt u dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan mag u dit uiteraard invullen.