Klachtenformulier

Tijdens de behandeling van een melding kan er soms iets fout gaan waardoor u niet tevreden bent over de oplossing van het door u gemelde incident of over de manier waarop wij met u en/of uw melding omgaan. Gebruik dan dit klachtenformulier.

Wanneer u een klacht wilt indienen, kan dit schriftelijk en binnen twaalf maanden nadat het voorval heeft plaatsgevonden. U kunt een brief sturen naar de klachtencoördinator of gebruik maken van dit formulier. Als uw klacht in behandeling wordt genomen, ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Als uw klacht niet onder de klachtenprocedure valt, wordt uw brief ter behandeling doorgestuurd naar een andere afdeling. Ook in dat geval ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. De klachtenprocedure duurt zes weken waarbij de afhandeling voor ten hoogste vier weken kan worden verlengd.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator, bereikbaar via telefoonnummer 010 45 37 279.

Geslacht
Privacyverklaring Verplicht
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Uw antwoord: