Docenten voortgezet onderwijs

Bekijk het educatief aanbod voor het middelbaar onderwijs of vraag een gastles of rondleiding aan.

Gastlessen of excursies

Bent u in de klas bezig met het thema water? Bijvoorbeeld over waterbeheer, dijken, polders, gemalen, waterpeilen, waterzuivering, waterberging, kwaliteit van oppervlaktewater, waterdieren en -planten. Het hoogheemraadschap verzorgt graag een gastles over het werk van het waterschap op school, of een excursie naar een gemaal of naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Kralingseveer.


Excursie basisonderwijs

Ligt uw school in ons beheersgebied? Vul dan via onderstaand aanvraagformulier een gastles of excursie aan. Doe de aanvraag minimaal vier weken van tevoren. Of we op uw aanvraag in kunnen gaan is mede afhankelijk van onze capaciteit, maar we zullen ons best doen!

>> aanvraagformulier gastles/excursie/rondleiding

Gemaal Hooge Boezem

Hoe werkt het watersysteem in onze polders eigenlijk? Waarom daalt de bodem in grote delen van laag Nederland? En wat doen we om ons land ook in de toekomst tegen overstromingen te beschermen? Na een bezoek aan Gemaal Hooge Boezem, een educatief poldermuseum in Haastrecht, weten leerlingen alles over het waterbeheer in het algemeen en meer specifiek in de Krimpenerwaard.

Lesmateriaal

  • Lespakket Droge Voeten: lespakket over waterbeheer in Zuid-Holland over de thema’s ‘Waterbeheer en veiligheid’ en ‘Het verharde oppervlak’. Inclusief handleiding, leerlingmateriaal en pdf voor digitale schoolbord.
  • Filmpjes: allerlei educatieve filmpjes over water op schooltv.nl
  • Overzicht van websites, lespakketten en activiteiten over water en waterbeheer, samengesteld door de Unie van Waterschappen.
  • Watereducatie.nl: tips en divers lesmateriaal voor een les over water.