Algemeen

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beschikt over veel milieu-informatie, toegankelijk voor burgers. In sommige gevallen is de informatie direct, digitaal te raadplegen.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard beschikt over veel milieu-informatie, toegankelijk voor burgers. In sommige gevallen is de informatie direct, digitaal te raadplegen. In andere gevallen bevindt de informatie zich in het archief van Schieland en Krimpenerwaard. Voor het opvragen van informatie of het stellen van vragen kunt u een e-mail sturen naar info@hhsk.nl, bellen naar klanteninformatie 010 45 37 356 of een brief sturen naar

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Afdeling Communicatie/team klanteninformatie, Postbus 4059, 3006 AB, ROTTERDAM.

De toegankelijkheid van milieu-informatie voor burgers is een gevolg van het Verdrag van Aarhus en de Europese richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie (2003/4/EG). Op het verstrekken op verzoek van (milieu)informatie is de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing.

Jaarverslagen