Plannen, maatregelen en beleid

Onder plannen, maatregelen en beleid vindt u onder andere informatie over het waterbeheerplan, het milieubeleidsplan en het baggerbeleidsplan.

  • Waterbeheerplan 2016-2021
  • Milieubeleidsplan 2017-2021
  • Bestuursovereenkomsten (op te vragen)

    De Samenwerkingsovereenkomst milieuwethandhaving Zuid-Holland heeft als doel de kwaliteit van de handhaving te verbeteren door samenwerking en bevestigt de rol van de provincie bij het organiseren van de handhavingssamenwerking. Deze samenwerkingsovereenkomst is begin 2007 in werking getreden.

  • Nota Ketenafspraken (op te vragen) Deze nota bevat een regeling voor de interne en externe afspraken, als meerdere instanties na elkaar handhavingsbevoegd zijn.

  • Baggerbeleidsplan (op te vragen)