Vergunningverlening en handhaving

Op deze pagina vindt u meer informatie over onder andere de nota's handhaven en gedogen, toezichtsplannen en watervergunningen.

 • Beleidsregels Vergunningverlening en Handhaving (op te vragen)

  Het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard kan beleidsregels opstellen voor de vergunningverlening en handhaving. De bekendmaking van de beleidsregels gebeurt in overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht.

 • Nota Handhaving

  De Nota Handhaving bevat onder andere een overzicht van de handhavingsstrategie en handhavingsdoelstellingen voor zowel de waterwet- als de keurhandhaving.

 • Nota Gedogen (op te vragen)

  Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarin Schieland en de Krimpenerwaard gedoogt. In de nota gedogen staat het protocol voor gedoogsituaties. Natuurlijk sluit dit aan bij het landelijke beleid.

 • Toezichtsplannen (op te vragen)

  Per doelgroep verschillend. Toezichtsplannen bevatten een beschrijving van de bedrijfstak of het te handhaven onderwerp, inclusief mogelijke overtredingen, sancties en handhavingsstrategie. 

 • Watervergunningen (op te vragen)

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt ontwerpvergunningen en verleende vergunningen bekend via bekendmakingen. De inhoud van de watervergunningen is openbaar en in te zien via de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.