Waterkwaliteit, analyse, monitoring en rapportage

Over waterkwaliteit, analyse, monitoring en rapportage is veel informatie beschikbaar zoals rapporten, onderzoeken en waterkwaliteitscijfers.

 • Informatie over zuiveren van afvalwater
 • Waterkwaliteitsmetingen
 • Recreatie/zwemwater
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Visstandbeheer
 • Botulisme, blauwalg en waternavel
 • Akoestische rapporten awzi’s (op te vragen) Een rapport over de geluidsproductie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.
 • Geurrapporten awzi’s (op te vragen)
 • Een rapport over de geuremissie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.
 • Bodemonderzoeken awzi’s (op te vragen)
 • Een rapport over bodemonderzoek van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • Onderzoek kiem-uitworp awzi Kralingseveer (op te vragen)

  De awzi Kralingseveer behandelt, als enige awzi in Nederland, de gebruikte lucht in een ozongaswasser. Het behandelen van de lucht met ozon, zorgt dat de kiemen in de uitgeblazen lucht zoveel mogelijk gedood zijn. In dit onderzoek leest u over de werking van de gaswasser. 

 • Rapportage Bestuurlijk Informatie Systeem (op te vragen)

  Deze halfjaarlijkse rapportage voor het bestuur van Schieland en de Krimpenerwaard bevat onder andere gegevens over de voortgang van de Vergunningverlening en Handhaving.

 • Ecokleurenkoerskaart (op te vragen)