Zuiveren van afvalwater

Schieland en de Krimpenerwaard maakt rapportages van elke awzi over geur, geluidsproductie, bodem, etc. Informatie hierover is op te vragen.

 • Resultaten van zuiveringsinstallaties (technologisch jaarverslag) (op te vragen) Eén van de hoofdtaken van het hoogheemraadschap is het zuiveren van afvalwater. Schieland en de Krimpenerwaard maakt jaarlijks van elke afvalwaterzuiveringsinstallatie een technologische verslag.

 • Milieujaarverslag awzi Kralingseveer

  Voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer is Schieland en de Krimpenerwaard verplicht jaarlijks een verslag te maken over invloed op het milieu en de processen.

 • Wm- en waterwetvergunningen awzi's en rioolgemalen (op te vragen) Voor de awzi's heeft Schieland en de Krimpenerwaard vergunningen nodig in het kader van de Wet Milieubeheer. Voor de lozing van het gezuiverde afvalwater zijn ook vergunningen nodig in het kader van de waterwet.

 • Akoestische rapporten awzi's (op te vragen) Een rapport over de geluidsproductie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • Geurrapporten awzi’s (op te vragen)

  Een rapport over de geuremissie van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • Bodemonderzoeken awzi's (op te vragen) Een rapport over bodemonderzoek van de awzi's is nodig in het kader van de Wet Milieubeheer.

 • Onderzoek kiem-uitworp awzi Kralingseveer (op te vragen)

  De awzi Kralingseveer behandelt, als enige awzi in Nederland, de gebruikte lucht in een ozongaswasser. Het behandelen van de lucht met ozon, zorgt dat de kiemen in de uitgeblazen lucht zoveel mogelijk gedood zijn. In dit onderzoek leest u over de werking van de gaswasser.