Begroting

De kosten voor de zorg voor droge voeten en schoon water zijn in ons laaggelegen en dichtbevolkte gebied hoog. In 2020 is daarvoor een bedrag van ruim 97,5 miljoen euro uit waterschapsbelastingen nodig.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heft waterschapsbelastingen bij alle inwoners in zijn beheersgebied, omdat zij allen belang hebben bij de uitvoering van onze taken.

Direct naar:

Begroting naar programma's

De begroting voor 2020 is gebaseerd op de programma indeling uit het Waterbeheerplan voor de periode 2016 t/m 2021.
In dit plan geven we onze ambities en doelen weer. Deze wegen we jaarlijks af tegen acceptabele lasten. In onze begroting geven we aan wat we volgend jaar realiseren en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

  

Taak

  
  

Begroting 2020

Afvalwater

36.012.000

Oppervlakte- en grondwater

28.124.000

Omgeving en organisatie

12.478.000

Waterveiligheid

14.746.000

Wegenbeheer in de Krimpenerwaard

€   4.088.000

 

Tarieven 2020 en rekenvoorbeelden 

Als inwoner in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard betaalt u elk jaar waterschapsbelasting. De heffingen staan apart en gespecificeerd op de aanslag die u ontvangt van de Regionale Belasting Groep (RBG). 
Hoeveel u moet betalen, verschilt per huishouden of bedrijf. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en is onder meer afhankelijk of u met één of meerdere personen een samenwoont. Of u huurder of huiseigenaar bent en wat de waarde van uw eigen woning is (voor het tarief ‘Gebouwd’).
Ook het aantal belastingsoorten in het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard verschilt. Het hoogheemraadschap zorgt namelijk ook voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Voor deze wegentaak wordt alleen in de Krimpenerwaard belasting geheven.
Voor bedrijven gaat het, afhankelijk van het type bedrijf, vooral om de WOZ-waarde (tarief ‘Gebouwd’), het aantal hectares en de vuillast van de lozing op de riolering. In de Krimpenerwaard betalen zij daarnaast ook de wegenheffing.

Hieronder staan de tarieven zoals deze voor iedereen in 2020 gelden. Hoe deze worden toegepast, laten wij in twee rekenvoorbeelden zien.

Watersysteemheffing voor het hele beheersgebied van het hoogheemraadschap

-       Ingezetene per woonruimte                    €  106,38

-       Gebouwd per WOZ-waarde                        0,0236%

-       Verharde openbare wegen per hectare     € 182,94

-       Overig ongebouwd per hectare               €    91,48

-       Natuurterrein per hectare                      €      3,30

Zuiveringsheffing voor het hele beheersgebied van het hoogheemraadschap

-       Tarief per vervuilingseenheid                  €    50,01

Wegenheffing alleen voor het gebied van de Krimpenerwaard

-       Ingezetene per woonruimte                    €    43,54

-       Gebouwd per WOZ-waarde                         0,0241%

-       Ongebouwd per hectare                        €     34,39

-       Natuurterrein per hectare                      €     34,39  

Rekenvoorbeelden 2020 voor de ingezetenen van gebied Schieland
Direct naar rekenvoorbeelden huurderwoning of rekenvoorbeelden koopwoning

Woning/eenpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2020 € 220.000

 

Eigen woning

Huurwoning

Watersysteemheffing ingezetenen:  

Gebouwd (eigen woning)


106,38 

51,92


 106,38

-

Zuiveringsheffing (1ve)*

50,01

     50,01 

Totaal

 208,31

 156,39

 

Woning/meerpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2020 € 220.000

 

Eigen woning

Huurwoning

Watersysteemheffing ingezetenen:

Gebouwd (eigen woning)

 
106,38 

 51,92

 
106,38 

 -

Zuiveringsheffing (3ve)*

 150,03 

  150,03 

Totaal

308,33

 256,41

*Als u alleen woont, betaalt u voor zuiveringsheffing voor 1 vervuilingseenheid. Bestaat uw huishouden uit twee of meerdere personen, dan betaalt u voor 3 vervuilingseenheden.

Huurwoning in Schieland
Als huurder betaalt u een vast bedrag aan waterschapsbelasting, ongeacht de waarde van de woning waarin u woont. Per huishouden betaalt u voor watersysteemheffing alleen de 1e heffing. De zuiveringsheffing wordt berekend aan de hand van de samenstelling van uw huishouden.

Eigen woning in Schieland
U woont in uw koopwoning. Voor watersysteemheffing betaalt u naast het vaste bedrag ook de heffing gebouwd (voor uw eigen woning). Dat bedrag is variabel en wordt berekend over de WOZ-waarde van uw woning. De zuiveringsheffing wordt berekend aan de hand van de samenstelling van uw huishouden. 

Rekenvoorbeelden 2020 ingezetenen van gebied Krimpenerwaard
Direct naar rekenvoorbeelden huurwoning of rekenvoorbeelden koopwoning

Het hoogheemraadschap zorgt voor een goed berijdbaar en veilig verkeersnetwerk in het landelijk gebied van de Krimpenerwaard. Voor de wegentaak wordt in de Krimpenerwaard ook belasting geheven.

Woning/eenpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2020 € 220.000

 

Eigen woning

Huurwoning

Watersysteemheffing ingezetenen:

Gebouwd:


106,38

51,92


106,38
 
-

Wegenheffing:

Ingezetenen:

Gebouwd:

 

43,54

52,95

 

43,54

Zuiveringsheffing   (1ve)

 50,01

 50,01

Totaal

 304,80

199,93 

 

Woning/meerpersoonshuishouden, WOZ-waarde in 2020 € 220.000

 

Eigen woning

Huurwoning

Watersysteemheffing:

Ingezetenen

Gebouwd

 

Wegenheffing:

Ingezetenen

Gebouwd

 106,38

 

51,92

 

 

43,54

52,95

 106,38

 

-

 

 

43,54

-

Zuiveringsheffing   (3ve)

150,03 

150,03 

Totaal

            404,82

 299,95


Huurwoning in de Krimpenerwaard
Als huurder betaalt u een vast bedrag aan waterschapsbelasting, ongeacht de waarde van de woning waarin u woont. Per huishouden betaalt u voor watersysteemheffing voor wegenheffing alleen de ingezetenenheffing. De zuiveringsheffing wordt berekend aan de hand van de samenstelling van uw huishouden. 

Eigen woning in de Krimpenerwaard
U woont in een koopwoning. Voor watersysteemheffing betaalt u een vast en een variabel deel. Het variabele deel wordt berekend over de WOZ-waarde van uw woning. Voor wegenheffing betaalt u ook een vast en een variabel deel (de heffing gebouwd). De zuiveringsheffing wordt berekend aan de hand van de samenstelling van uw huishouden.

De Regionale Belasting Groep heft en int belastingen namens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Meer informatie vindt u op www.derbg.nl