Bevoegdhedenregister en bevoegdhedenbesluit

In het Bevoegdhedenregister zijn (onder)mandaten, (onder)volmachten en (onder)machtigingen opgenomen. In het register zijn de functionarissen genoemd die bevoegd zijn om voor bepaalde zaken namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden (het dagelijks bestuur) besluiten te nemen en te ondertekenen.

De mandaten in het algemene deel (deel 1) gelden voor alle afdelingen, ieder voor zover behorend tot hun takenpakket/proces. In deel 2 tot en met 8 worden de specifieke mandaten per afdeling genoemd.  In het Algemeen bevoegdhedenbesluit Schieland en de Krimpenerwaard 2013 zijn de algemene regels opgenomen met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden.

Downloads

Bevoegdhedenregister (pdf, 360 kB)

Bevoegdhedenbesluit (pdf, 304 kB)