Hoe kwam het waterbeheerplan tot stand?

We hebben veel tijd en energie gestoken in het betrekken van de inwoners, bedrijven en belangenorganisaties in ons gebied. Op die manier zijn we tot een breed gedragen plan gekomen.

Vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en samenwerkingspartners leverden tijdens gebieds- en themagerichte bijeenkomsten hun inbreng op diverse onderwerpen. Een flink aantal inwoners en bedrijven waren aanwezig bij de bijeenkomst in Blijdorp op 17 februari 2016 om kennis en ervaringen te delen over het waterbeheer.

Een ontwerp van het Waterbeheerplan 2016-2021 heeft in de periode van 20 januari tot en met 2 maart 2016 ter inzage gelegen. In deze periode zijn acht zienswijzen ingediend. De reactie van het hoogheemraadschap op de zienswijzen zijn gebundeld in een nota van beantwoording (pdf, 12.2 MB) en is samen met het Waterbeheerplan 2016-2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot enkele kleine aanpassingen van de tekst.

Downloads