Waterbeheerplan

Het Waterbeheerplan bevat de hoofdlijnen van het beleid voor de taken van ons hoogheemraadschap met betrekking tot de waterveiligheid, het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer, het beheer van afvalwaterketen en emissies, en het wegenbeheer in de Krimpenerwaard.

Waterbeheerplan 2016-2021

Lees meer over het

Waterbeheerplan 2016-2021

Lees meer over hoe

het plan

tot stand kwam