Vergunningen of meldingen

Vergunningen of meldingen

Activiteiten bij water, waterkering of weg? Het lozen van oppervlaktewater en/of het onttrekken van grondwater? Toestemming van het hoogheemraadschap is nodig!