Verkeersontheffingen

Als het noodzakelijk is met een voertuig dat zwaarder is dan de toegestane 15 ton van de wegen in de Krimpenerwaard gebruik te maken, kan een ontheffing worden verleend.

De vele kilometers asfalt worden in Nederland door verschillende organisaties onderhouden. Schieland en de Krimpenerwaard zorgt voor de plattelandswegen in de Krimpenerwaard. Dit zijn de buiten de bebouwde kom gelegen wegen door de polder en over dijken. Op de plattelandswegen geldt een gewichtsbeperking van 15 ton. Als het noodzakelijk is met een voertuig dat zwaarder is dan de toegestane 15 ton van de wegen in de Krimpenerwaard gebruik te maken, kan een ontheffing worden verleend.

Verder heeft Schieland en de Krimpenerwaard de fietspaden buiten de bebouwde kom in beheer en in onderhoud. Verder zijn een aantal wegen gesloten verklaard voor motorvoertuigen. Het berijden van deze fietspaden buiten de bebouwde kom of van de voor gemotoriseerd verkeer gesloten wegen kan bij uitzondering nodig zijn. Ook hiervoor kan bij Schieland en de Krimpenerwaard een ontheffing worden aangevraagd.

Voor de wegen met een gewichtsbeperking die in beheer zijn bij de gemeente Krimpenerwaarden voor enkele wegen die in beheer zijn bij de Provincie Zuid-Holland is de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffingen voor het berijden van deze wegen gemandateerd aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Dit betekent dat u voor het berijden van deze wegen de ontheffing bij het hoogheemraadschap moet aanvragen.

Waarom?

Vanwege de geringe draagkracht van de ondergrond geldt op de plattelandswegen een gewichtsbeperking van 15 ton. In het belang van de verkeersveiligheid moet het gebruik van fietspaden en voor motorvoertuigen gesloten verklaarde wegen door gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk worden beperkt.

Hoe?

Als het noodzakelijk is met een voertuig dat zwaarder is dan de toegestane 15 ton van de wegen in de Krimpenerwaard gebruik te maken, kan een ontheffing worden verleend. Daarbij moet worden aangetoond dat de aangegeven bestemming op geen andere wijze is te bereiken. Dit laatste geldt ook voor het met motorvoertuigen berijden van fietspaden of voor gemotoriseerd verkeer gesloten wegen. Een aanvraag voor een ontheffing dient minimaal vijf werkdagen voor de geplande aanvang van transporten of het berijden van een fietspad of voor gemotoriseerd verkeer gesloten wegen te worden ingediend.

Aanvraagformulieren ontheffingen:

Het invullen van de formulieren gaat als volgt:

  1. klik om het formulier te openen
  2. kies voor opslaan of openen
  3. vul de vragen in (met de tab-toets springt u naar een volgend veld)
  4. print het formulier
  5. verstuur het getekende formulier per post of per e-mail naar vergunningen@hhsk.nl inclusief bijbehorende tekeningen of andere bijlagen

De regels voor het verkeer vindt u onder