Activiteit bij een weg

Voor bijvoorbeeld het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen en het plaatsen van borden moet u een melding doen of heeft u een vergunning nodig.

Kosten  

Het melden van een activiteit is gratis. Het aanvragen van een watervergunning kost minimaal € 250,-.

Zie ook de leges in de legesverordening (externe link) van Schieland en de Krimpenerwaard.

Wij streven er naar om binnen zes tot acht weken uw vergunning te verlenen. Wij streven er naar om binnen twee weken te reageren op uw melding. 

Contact

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder.

Werkzaamheden in en/of nabij wegen

Schieland en de Krimpenerwaard beheert en onderhoudt de plattelandswegen in de Krimpenerwaard. Dit zijn de buiten de bebouwde kom gelegen wegen door de polder en over dijken (uitgezonderd wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland). Verder heeft Schieland en de Krimpenerwaard de fietspaden buiten de bebouwde kom in beheer en in onderhoud. Bij het hoogheemraadschap vraagt u vergunningen aan. Soms is het melden van de activiteit voldoende. Voor veel voorkomende, weinig risicovolle werken is niet langer een vergunning op grond van de Wegenverordening 2012 nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een uitweg, het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen, het plaatsen van borden en het aanbrengen van hekwerken. Elk werk moet worden gemeld.

Algemene regels

 1. Het aanbrengen, wijzigen, verwijderen of behouden van een uitweg naar de openbare weg (pdf, 53 kB)
  In plaats van "uitweg" wordt ook wel de term "inrit of uitrit" gebruikt; het gaat feitelijk om dezelfde situatie.

 2. Het aanbrengen, verwijderen of behouden van borden (pdf, 57 kB)
  Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van mottoborden, reclameborden of andere uitingen van reclame en het aanbrengen van verkeersborden.

 3. Het aanleggen, verwijderen of behouden van kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen en het maken van las- of aansluitgaten (pdf, 63 kB)
  Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van kabels en leidingen in eco-bermen. Een overzicht van de eco-bermen is aangegeven in Bijlage 1.

 4. Het aanbrengen, verwijderen of behouden van openbare verlichting (pdf, 53 kB)

 5. Het aanplanten, verwijderen of behouden van bomen, struiken en heggen (pdf, 53 kB)
  Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van beplantingen in eco-bermen en in waterkeringen.

 6. Het aanbrengen, verwijderen of behouden van afrasteringen/hekwerken (pdf, 54 kB)
  Deze algemene regel is niet van toepassing op het aanbrengen van afrasteringen/hekwerken in eco-bermen en in waterkeringen.

 7. Het houden van evenementen (pdf, 52 kB)

 8. Het plaatsen, verwijderen of behouden van obstakels in de berm t.b.v. objectbescherming (pdf, 53 kB)

 9. Het tijdelijk plaatsen van (bouw)materialen in de wegberm (pdf, 52 kB)

De regels waaraan u moet voldoen vindt u onder: