Werkzaamheden in en/of nabij wegen

Schieland en de Krimpenerwaard beheert en onderhoudt de plattelandswegen in de Krimpenerwaard. Dit zijn de buiten de bebouwde kom gelegen wegen door de polder en over dijken (uitgezonderd wegen in beheer bij de provincie Zuid-Holland). Verder heeft Schieland en de Krimpenerwaard de fietspaden buiten de bebouwde kom in beheer en in onderhoud. Voor een overzicht van de wegen en fietspaden kunt u de kaart hieronder raadplegen.

Kaart overzicht wegen

Download een grotere versie van de kaart (pdf, 1.2 MB)

Bij het hoogheemraadschap vraagt u ontheffingen aan. Soms is het melden van de activiteit voldoende. Voor veel voorkomende, weinig risicovolle werken is niet langer een vergunning op grond van de Wegenverordening 2012 nodig. Dit geldt ondermeer voor het aanbrengen van een uitweg, het aanleggen en verwijderen van kabels en leidingen, het plaatsen van borden en het aanbrengen van hekwerken. In de algemene regels wegenverordening (pdf, 173 kB) staan de voorwaarden waaraan een werk moet voldoen. Elk werk moet worden gemeld. Deze algemene regels zijn op 6 december 2012 in werking getreden. 

Kunt u niet aan de voorwaarden in de algemene regels voldoen, dan kan in sommige gevallen een ontheffing uitkomst bieden. Hierover kunt u contact met ons opnemen voor informatie of vooroverleg. De afdeling Publiekszaken is bereikbaar via vergunningen@hhsk.nl of 010 45 37 300.

Meldingsformulier die bij deze werkzaamheden hoort:

Een vergunning kunt u aanvragen via:

De regels waaraan u moet voldoen vindt u onder :

 Wegen - verkeersontheffingen