Beperkt meten en bemonsteren voor de heffing

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard transporteert en zuivert het afvalwater. Hiervoor worden kosten gemaakt die bij degene die het afvalwater loost in rekening worden gebracht. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de mate van verontreiniging. Bedrijven moeten hierom aangifte doen van de mate van verontreiniging.

Bedrijven moeten hierom aangifte doen van de mate van verontreiniging. Bedrijven met een grote vuillast en bedrijven waar de vervuilingsgraad niet constant is, moeten daarom de vuillast meten en bemonsteren.

Slechts bepaalde categorieën bedrijven moeten meten en bemonsteren om de hoogte van de heffing van het waterschap te bepalen. Wanneer dat voor u het geval; is, heeft uw waterschap u hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer u niet door het hoogheemraadschap bent verzocht te meten en bemonsteren voor de heffing, is de informatie op deze pagina niet op u van toepassing.

Bedrijven die moeten meten en bemonsteren om de hoogte van de heffing van het hoogheemraadschap te bepalen, kunnen een aanvraag doen om dit slechts een beperkt aantal dagen per jaar uit te voeren. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het hoogheemraadschap.

U kunt een besluit tot beperkt meten en bemonsteren aanvragen met het volgende formulier:

De regels over de heffing vindt u onder:

Verordening zuiveringsheffing

Algemene informatie over heffingen van het hoogheemraadschap vindt u op de pagina van de RBG.