Activiteit bij een waterkering

Voor het plaatsen van bijvoorbeeld schuttingen en tuinhuisjes moet u een melding doen of heeft u een vergunning nodig.

Kosten  

Het melden van een activiteit is gratis. Het aanvragen van een watervergunning kost minimaal € 250,-.

Zie ook de leges in de legesverordening (externe link) van Schieland en de Krimpenerwaard.

Contact

Heeft u vragen over het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning, neem dan contact met ons op via 010 45 37 300 of via vergunningen@hhsk.nl. Wij helpen u graag verder. Wij streven er naar om binnen zes tot acht weken uw vergunning te verlenen. Wij streven er naar om binnen twee weken te reageren op uw melding.

Regels

Om veilig te kunnen wonen en leven zijn veilige waterkeringen nodig. De belangrijkste waterkeringen in het gebied van het hoogheemraadschap zijn de waterkeringen van de Lek, de Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel. Deze waterkeringen beschermen een deel de Randstad tegen hoog water vanaf de rivier.

Daarnaast beheert het hoogheemraadschap vele kilometers aan kleinere waterkeringen en kades. Deze beschermen de polders tegen overstromingen.

Een waterkering of kade heeft als belangrijkste functie het voorkomen van wateroverlast of overstroming en het in stand houden van de watergang en. Dit kan alleen als de waterkering hoog en sterk genoeg is. Daarom wordt deze regelmatig geïnspecteerd en gelden er gebruiksvoorwaarden die consequenties voor u kunnen hebben. Het plaatsen van bijvoorbeeld schuttingen, tuinhuisjes, oprichten van bouwwerken en het planten van bomen en struiken kan de functie van een waterkering beïnvloeden. Daarom gelden hier regels voor. Voor ingrepen op, in of langs een waterkering kan het zijn dat deze niet of alleen onder voorwaarden zijn toegestaan.

Om de kades in goede conditie te houden en uw veiligheid en die van uw omgeving te waarborgen, onderhoudt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de kades volgens het meerjarenophoogplan voor regionale waterkeringen. Als een kade wordt onderhouden, dan moet deze worden vrijgemaakt zodat er kan worden gewerkt. Na de werkzaamheden mogen alleen zaken die er legaal mogen staan, worden teruggeplaatst. Voor een aantal zaken kan een vergunning worden aangevraagd.

Voorkom teleurstellingen en check de pagina 'wonen aan een kade' om erachter te komen welke regels er voor u gelden.

Bij het hoogheemraadschap vraagt u vergunningen of ontheffingen aan. Soms is het melden van de activiteit voldoende. Dit kan het geval zijn bij een van onderstaande werkzaamheden. Wanneer u op de betreffende categorie klikt, vindt u de voorwaarden in de betreffende algemene regel waaraan voldaan moet worden.

Algemene regels

13. Het aanleggen, hebben en verwijderen van niet-dijkkruisende kabels en leidingen ten behoeve van huisaansluitingen en het maken van las-of aansluitgaten bij percelen binnen de kern- en beschermingszone van een waterkering (pdf, 123 kB)

14. Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden en het plaatsen van dakkapellen op een pand in de waterkering- en/of beschermingszone van een waterkering (pdf, 51 kB)

15. Het gebruik van percelen in de beschermingszone van de waterkeringen (pdf, 68 kB)

16. Het verwijderen van beplantingen, tijdelijke objecten en erfverhardingen uit de kern- en beschermingszone van waterkeringen (pdf, 50 kB)

17. Het verrichten van klein onderhoud aan openbare wegen in de kern- of beschermingszone van waterkeringen (pdf, 44 kB)

18. Het uitvoeren van grondboringen en sonderingen en het aanbrengen en verwijderen van peilbuizen in de kern- of beschermingszones van waterkeringen (pdf, 50 kB)

22. Het gebruik van percelen in de kernzone van de op bijgevoegde kaart aangegeven waterkeringen (pdf, 313 kB)

23. Het houden van vee op in de kernzone van de primaire waterkering (pdf, 44 kB)
Geen watervergunning volgens artikel 3.1, eerste lid onder c van de Keur is vereist voor beweiding met vee in de kernzone van de primaire waterkering als wordt aan een aantal voorwaarden.

24 Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de primaire waterkering (pdf, 43 kB)
Geen watervergunning volgens artikel 3.1, eerste lid onder b van de Keur is vereist voor het aanbrengen van beplanting als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

25. Het aanbrengen van objecten in de kernzone van de primaire waterkering (pdf, 51 kB)
Geen watervergunning volgens artikel 3.1, eerste lid onder c van de Keur is vereist voor het aanbrengen van kleine of tijdelijke objecten in de kernzone van de primaire waterkering, als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.