Klachtenformulier

Tijdens de behandeling van een melding kan er soms iets fout gaan waardoor u niet tevreden bent over de oplossing van het door u gemelde incident of over de manier waarop wij met u en/of uw melding omgaan. Gebruik dan dit klachtenformulier.

Privacyverklaring

Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Geslacht  
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: