Vraag of incident

Het hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten, schoon water en veilige wegen (de wegen in de Krimpenerwaard). Dat doen we natuurlijk zo goed mogelijk, maar waar mensen werken kunnen soms zaken fout gaan. U kunt ons helpen dit zo snel mogelijk te signaleren en ons te informeren.

Dreigt er gevaar? Bel 010 45 37 356 (24/7)

De zaken die fout kunnen gaan noemen we incidenten. Er is sprake van een incident als er kans is op overlast, schade of gevaar voor de veiligheid van de inwoners in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard als gevolg van:

  • overstromende of droogvallende watergangen bij te hoog of te laag waterpeil
  • vervuiling van het water, bijvoorbeeld door een overmaat aan begroeiing en kroos, door dode vissen, kadavers, drijfvuil, olie, bluswater of stank
  • schade aan dijken, kades, oevers, dammen, duikers, sluizen, veroorzaakt door lekkage, gaten, scheuren, verzakkingen, en verstoppingen
  • verkeersonveilige situaties op en rondom wegen door gladheid, ongelukken, gaten en scheuren in het wegdek, beplanting en afval in bermen, beschadigde verkeerstekens en vangrail
  • een foutieve werking van installaties van ons waterschap met als mogelijk gevolg stank- en geluidsoverlast
  • illegale activiteiten, zoals illegale bouwwerken, kabels en leidingen, beplanting, beweiding, grondverzet, demping en het lozen of storten van afval 

Is er sprake van overlast, schade of gevaar dan kunt u 24 uur per dag direct een telefonische melding doorgeven via telefoonnummer 010 45 37 356. Is de melding niet spoedeisend dan kan deze ook via het formulier meldingen worden ingediend.

Wat willen we weten bij een melding?

Wanneer u een melding doet aan ons, zowel telefonisch als via het formulier meldingen, willen wij voor een juiste behandeling een aantal zaken van u weten. Hier gaan wij uiteraard vertrouwelijk mee om. Het betreft de volgende zaken:

  • uw naam
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
  • een omschrijving van de melding 
  • een nauwkeurige omschrijving van de locatie 

Wat als u niet tevreden bent over de behandeling van uw melding?

Wij stellen uw melding zeer op prijs en zullen die dan ook zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en zorgvuldig afhandelen. Maar ook tijdens de behandeling van een melding kan er soms iets fout gaan waardoor u niet tevreden bent over de oplossing van het door u gemelde incident of over de manier waarop wij met u en/of uw melding omgaan. In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure.

Betreft het geen melding of klacht? Mail dan uw vraag of opmerking naar info@hhsk.nl.