Duurzame Themista-technologie wordt gedeeld op LIFE-evenement in Amersfoort, 16 juni 2016

De slibverdelingstechniek Themista is inmiddels de onderzoeksfase voorbij. De afdeling afvalwaterketen werkt samen met de partners Royal Haskoning DHV, waterschap Zuiderzeeland en STOWA verder aan de voorbereiding van de bouw van een Themista installatie op Kralingseveer.

De ontwikkeling van de Themista techniek en de bouw van de eerste installatie is mogelijk gemaakt door LIFE, het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het LIFE-programma subsidieert onder andere initiatieven op het vlak van innovatieve milieutechnologieën.Op 16 juni organiseert STOWA een LIFE event waarbij de verwerking van afvalwater centraal staat. Bij dit event wordt de Themista-technologie gepresenteerd.