Waardevolle stoffen uit de bagger van sloten en plassen

Samen met vier organisaties uit drie andere landen onderzoeken we hoe we waardevolle stoffen uit bagger halen.

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

In de modder van sloten en plassen zitten veel stoffen die waardevol zijn of opnieuw te gebruiken. Samen met vier organisaties uit drie andere landen onderzoeken we hoe we die stoffen uit deze bagger halen. 

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verwijdert jaarlijks ruim 150.000 m3 bagger uit sloten, plassen, vijvers en meren. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 3 miljoen euro per jaar.

Op die kosten kunnen we aanzienlijk besparen door deze bagger te gebruiken voor bijvoorbeeld het ophogen van land. 

USAR: samenwerken om bagger opnieuw te gebruiken

Om dit te bereiken werkt het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard samen met vier organisaties. Dat doen we onder de naam USAR (Using Sediment As a Resource), ofwel: bagger gebruiken als grondstof.  

USAR onderzoekt en test nieuwe manieren om bagger te gebruiken. En we laten zien hoe organisaties die het water beheren deze nieuwe technieken kunnen gebruiken in hun werk. Dat onderzoek en het testen moet het volgende opleveren:

  • Nieuwe technologieën, methoden en instrumenten om bagger te gebruiken als grondstof. 
  • Verminderen van de hoeveelheid bagger dat we als afval afvoeren en daarmee de kosten van het baggeren.

Het programma ontvangt een bijdrage van de Europese Unie.

Partners uit drie landen

In USAR werkt het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard samen met de volgende organisaties:

Voorbeelden van onderzoek

Op dit moment is het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in het kader van USAR verschillende onderzoeken aan het doen:

  • Het gebruik van bagger voor het verstevigen en ophogen van gebieden. Daarmee gaan we daling van de bodem tegen in onder andere het veenweidegebied. Deze bodemdaling heeft grote gevolgen voor het water, dieren, planten en mensen.
  • We onderzoeken welke stoffen in de bagger moeten zitten om bijvoorbeeld te gebruiken als grond voor landbouw. Dit doen we samen met boeren en organisaties die de belangen van boeren beschermen.