Bewonersenquête Bergse Linker Rottekade

Hoe beoordeelt u de volgende stellingen op een schaal van 1 tot 5, waarbij geldt dat:

Legenda

1= helemaal mee oneens
2= mee oneens
3= niet eens/niet oneens
4= mee eens
5= helemaal mee eens

  1 2 3 4 5
Ik ben voor het begin van de werkzaamheden goed geïnformeerd.
Ik vind het prettig dat ik bij de uitvoering van de werkzaamheden persoonlijk ben benaderd.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ben ik goed geïnformeerd.
Gemaakte afspraken zijn vrijwel altijd nagekomen.
Bij vragen en//of opmerkingen ben ik voldoende geholpen.
Medewerkers waren goed bereikbaar.
Medewerkers hadden oog voor specifieke wensen.
Ik heb te veel hinder ervaren van de werkzaamheden.
Mijn woning (of perceel) was tijdens de werkzaamheden voldoende bereikbaar.
De communicatie met de medewerkers van het hoogheemraadschap is goed verlopen.
De communicatie met de aannemer en toezichthouder is goed verlopen.
Het wekelijkse vragenuurtje in de keet vond ik prettig.
Ik ben tevreden over de oplevering van het werk.
Privacyverklaring Verplicht
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: