Evaluatie Bergse Linker Rottekade

Het werk aan de Bergse Linker Rottekade is klaar. De oplevering van het werk is voor het einde van dit jaar. Dankzij de werkzaamheden zijn de kades weer op hoogte, kunnen de watergangen weer voldoende water aan- en afvoeren en zijn de onderhoudsstroken op de kades weer vrij van obstakels. Daarmee voldoet het gebied de komende jaren weer aan de gestelde waterveiligheidsnormen.

Samen met jullie hebben we dit voor elkaar weten te krijgen. Graag willen we het project evalueren en gezamenlijk afsluiten! Dit doen we op 17 december. Ter voorbereiding hierop wil ik graag jullie vragen een kleine enquête te vullen (uiterlijk 13 december ’18). Dit zodat we stof hebben om over te praten (en de lessen eruit te halen).

Bekijk de vragen uit je eigen perspectief en voor de onderdelen waarmee je te maken had (beoordelen bruggen & dammen met duikers, vergunningverlening, verwijderen/ reconstructie dammen met duikers & bruggen, baggeren watergangen, kade op hogen, huur percelen, etc. etc.). Alvast bedankt!

 

Hoe beoordeel jij de volgende stelling op een schaal van 1 tot 5, waarbij geldt dat:

Legenda

1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= niet eens/niet oneens 4= mee eens 5= helemaal mee eens

  1 2 3 4 5
We hebben bereikt wat we wilden bereiken.
Privacyverklaring Verplicht
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: