Evaluatie bijeenkomst interne bijeenkomst

Evaluatie bijeenkomst interne bijeenkomst Waterbeheerplan.

Waren de verwachtingen van je deelname vooraf helder genoeg? Verplicht
Was je voldoende voorbereid en geïnformeerd over het doel en de opzet van de bijeenkomst? Verplicht
Was de uitnodiging voldoende duidelijk, goed geformuleerd en interessant voor je? Verplicht
Is de uitnodiging op tijd verzonden naar je? Verplicht
Ben je voldoende benaderd voor deelname aan de bijeenkomst? Verplicht
Waren de technische middelen goed beschikbaar? Verplicht
Pasten de besproken onderwerpen bij het doel van de bijeenkomst? Verplicht
Kreeg je voldoende de ruimte om het gesprek aan te gaan en je inbreng te geven? Verplicht
Waren de werkvormen (stellingen, mindmap, vrije gedeelte) van de bijeenkomst geschikt om met elkaar het gesprek aan te gaan? Verplicht
Is door deze vormen voldoende opgehaald uit de bijeenkomst; zijn er voldoende adviezen gegeven? Verplicht
Was HHSK goed vertegenwoordigd door medewerkers uit de werkgroep WBP? Verplicht
Was het beoogde resultaat vooraf goed kenbaar en is het gewenste resultaat voor jou behaald? Verplicht
Is de opbrengst van de bijeenkomst tijdig naar je teruggekoppeld? Verplicht
Bevat de terugkoppeling alle belangrijke componenten die zijn besproken? Verplicht