Evaluatie bijeenkomst interne bijeenkomst

Evaluatie bijeenkomst interne bijeenkomst Waterbeheerplan.

Waren de verwachtingen van je deelname vooraf helder genoeg?  
Was je voldoende voorbereid en geïnformeerd over het doel en de opzet van de bijeenkomst?  
Was de uitnodiging voldoende duidelijk, goed geformuleerd en interessant voor je?  
Is de uitnodiging op tijd verzonden naar je?  
Ben je voldoende benaderd voor deelname aan de bijeenkomst?  
Waren de technische middelen goed beschikbaar?  
Pasten de besproken onderwerpen bij het doel van de bijeenkomst?  
Kreeg je voldoende de ruimte om het gesprek aan te gaan en je inbreng te geven?  
Waren de werkvormen (stellingen, mindmap, vrije gedeelte) van de bijeenkomst geschikt om met elkaar het gesprek aan te gaan?  
Is door deze vormen voldoende opgehaald uit de bijeenkomst; zijn er voldoende adviezen gegeven?  
Was HHSK goed vertegenwoordigd door medewerkers uit de werkgroep WBP?  
Was het beoogde resultaat vooraf goed kenbaar en is het gewenste resultaat voor jou behaald?  
Is de opbrengst van de bijeenkomst tijdig naar je teruggekoppeld?  
Bevat de terugkoppeling alle belangrijke componenten die zijn besproken?