Evaluatie bijeenkomst voorzitters bewonersverenigingen ed

Evaluatie bijeenkomst voorzitters bewonersverenigingen e.d.

Was de locatie geschikt voor de bijeenkomst? Verplicht
Was de ruimte goed aangekleed? Verplicht
Waren de verwachtingen vooraf helder geformuleerd? Verplicht
Was u voldoende voorbereid en geïnformeerd over het doel en de opzet van de bijeenkomst? Verplicht
Was de uitnodiging voldoende duidelijk, goed geformuleerd en interessant voor u? Verplicht
Is de uitnodiging op tijd verzonden naar u? Verplicht
Bent u voldoende benaderd voor deelname aan de bijeenkomst? Verplicht
Pasten de besproken onderwerpen bij het doel van de bijeenkomst en zijn er voldoende adviezen opgehaald? Verplicht
Kreeg u voldoende de ruimte om het gesprek aan te gaan en uw inbreng te geven? Verplicht
Was HHSK goed vertegenwoordigd door medewerkers met gespecialiseerde kennis? Verplicht
Was het beoogde resultaat vooraf goed kenbaar en is het gewenste resultaat voor u behaald? Verplicht
Is de opbrengst van de bijeenkomst tijdig naar u teruggekoppeld? Verplicht
Bevat de terugkoppeling alle belangrijke componenten die zijn besproken? Verplicht