Evaluatie bijeenkomst voorzitters bewonersverenigingen ed

Evaluatie bijeenkomst voorzitters bewonersverenigingen e.d.

Was de locatie geschikt voor de bijeenkomst?  
Was de ruimte goed aangekleed?  
Waren de verwachtingen vooraf helder geformuleerd?  
Was u voldoende voorbereid en geïnformeerd over het doel en de opzet van de bijeenkomst?  
Was de uitnodiging voldoende duidelijk, goed geformuleerd en interessant voor u?  
Is de uitnodiging op tijd verzonden naar u?  
Bent u voldoende benaderd voor deelname aan de bijeenkomst?  
Pasten de besproken onderwerpen bij het doel van de bijeenkomst en zijn er voldoende adviezen opgehaald?  
Kreeg u voldoende de ruimte om het gesprek aan te gaan en uw inbreng te geven?  
Was HHSK goed vertegenwoordigd door medewerkers met gespecialiseerde kennis?  
Was het beoogde resultaat vooraf goed kenbaar en is het gewenste resultaat voor u behaald?  
Is de opbrengst van de bijeenkomst tijdig naar u teruggekoppeld?  
Bevat de terugkoppeling alle belangrijke componenten die zijn besproken?