Evaluatie Rekenkamercommissie

Evaluatie stakeholders.

De taken van de rekenkamercommissie zijn:

  1. Jaarlijks onderzoeken of de jaarverslaglegging van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voldoende verantwoordingsinformatie van kwalitatief voldoende niveau bevat
  2. Onderzoeken van het door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevoerde beleid en bestuur op doelmatigheid, doeltreffendheid en de niet- financiële rechtmatigheid.

Hiertoe voert de rekenkamercommissie jaarlijks twee onderzoeken uit.

1. Bent u tevreden over het functioneren van de rekenkamercommissie  
2. Ondersteunt de rekenkamercommissie u in uw controlerende taak?  
3. Kan de rekenkamercommissie haar huidige werkzaamheden/taken voortzetten  
  Onvoldoende Matig Voldoende Goed Zeer goed
Onderzoek (quick scan) Jaarverslaggeving 2015 (commissie AZM 2 juni 2016)
Onderzoek (quick scan) Jaarverslaggeving 2016 (commissie AZM 1 juni 2017)
Onderzoek Meerjaren-investeringsplannen (commissie AZM 7 september 2017)