Aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvraagformulier voor tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden op wegen en paden in beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Algemene voorwaarden

  • Per locatie één volledig ingevulde aanvraagformulier aanleveren
  • Per aanvraag een overzicht- en situatietekening met de omleidingsroute en bebordingsplan aanleveren

AANVRAAGTERMIJN

Uw aanvraag dient tenminste 20 werkdagen voor de uitvoeringsdatum ter goedkeuring aan het verkeersmanagement van het hoogheemraadschap te worden aangeboden via dit formulier.

Werkzaamheden

Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd Verplicht
Gelegen in (woonkern) Verplicht
Openbare ruimte Verplicht
Bovengrondse voorzieningen voor kabels en leidingen Verplicht
Werkzaamheden in het asfalt Verplicht
Verkeershinder voor doorgaand verkeer Verplicht
Zijn de werkzaamheden afgestemd met lijndiensten, buurtbus, ophaaldiensten? Verplicht
Afzetting Verplicht
Is er sprake van een omleiding? Verplicht
Zijn de bewoners geïnformeerd? Verplicht
Zijn de bedrijven geïnformeerd?

Gegevens opdrachtgever/netbeheerder

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, ontvangen we de contactgegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uit te voeren werkzaamheden in opdracht van Verplicht

Gegevens aanvrager

Locatie werkzaamheden

Bij de aanvraag dienen de volgende bescheiden te worden toegevoegd:

Overzicht- en situatietekening met de omleidingsroute en bebordingsplan in Pdf-formaat.

Op de tekening dient links onder in de hoek in een legenda te worden aangegeven:

  • Opdrachtgever
  • Aanvrager
  • Datum
  • Tekeningnummer
  • Projectnummer
  • Gebruikte schaal

Geplande tijdstippen werkzaamheden

Startdatum (minimaal 4 weken vanaf nu) Verplicht
- -   :
Verwachte einddatum Verplicht
- -   :
Wordt er dagelijks gewerkt? Verplicht
Wordt er in de weekenden gewerkt? Verplicht

Onvolledige, onduidelijke en/ of te laat ingediende plannen worden niet in behandeling genomen.

Privacyverklaring Verplicht