Aanvraagformulier tijdelijke verkeersmaatregelen

Voor werkzaamheden op wegen en paden in beheer van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanvraagformulier voor tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met werkzaamheden.

Algemene voorwaarden

  • Eén aanvraag per locatie. Onvolledige, onduidelijke of te laat ingediende plannen kunnen vertraging opleveren in de verwerking.
  • Kaartmateriaal met de omleidingsroute of de bebordingstekeningen
  • Situatie- of overzichtstekening (indien van toepassing)
  • Foto's/opname toestand (toeleidende) wegen

Aanvraagtermijn en indienen

  • Aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen (in het algemeen korter dan wegomleidingen) dienen tenminste 20 werkdagen voor ingebruikname ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het verkeersmanagement van het hoogheemraadschap.

 

Uit te voeren door/namens: Verplicht
GEGEVENS OPDRACHTGEVER
GEGEVENS AANVRAGER
(voor bedrijven)
LOCATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Betreft:
GEPLANDE TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN
Dagelijks? Verplicht
Weekenden? Verplicht
AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN
GEVOLGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN
Privacyverklaring Verplicht
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord: