Datalek melden

Gebruik dit formulier voor het melden van een datalek.

Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?  
Vond de inbreuk plaats in een verwerking die is uitbesteed aan een andere organisatie?  
Kunt u redelijkerwijs uitsluiten dat er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt?  

WAT IS DE AARD VAN DE INBREUK? SELECTEER ÉÉN OF MEERDERE OPTIES.

Lezen (vertrouwelijkheid)  
Kopiëren  
Veranderen (integriteit)  
Verwijderen of vernietigen (beschikbaarheid)  
Diefstal  

OM WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET? SELECTEER ÉÉN OF MEERDERE OPTIES EN GEEF, INDIEN VAN TOEPASSING, EEN TOELICHTING.

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens  
Telefoonnummers  
E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie  
Toegangs- of identificatiegegevens  
Financiële gegevens  
Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen  
Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd  

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS (ART. 16 WBP)

Burgerservicenummer (BSN)  
Over iemands godsdienst of levensovertuiging  
Over iemands ras  
Over iemands politieke gezindheid  
Over iemands gezondheid  
Over iemands seksuele leven  
Over het lidmaatschap van een vakvereniging  
Strafrechtelijke persoonsgegevens  
Over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag  

Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding of denkt u dat wij aanvullende informatie van u nodig hebben, dan mag u uw gegevens in onderstaand veld invullen.

Privacyverklaring  
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Uw antwoord: