Reactieformulier consultatie KIJK

Met het onderstaande formulier kunt u tot en met 13 juli reageren op het Concept Voorkeursalternatief (concept VKA) KIJK. We horen graag of u nog wensen of suggesties heeft voor het definitieve Voorkeursalternatief en/of de daarop volgende planuitwerkingsfase. U kunt met dit formulier ook reageren op de omleidingsvarianten die zijn opgesteld voor het bevorderen van de bereikbaarheid tijdens werkzaamheden. Wilt u reageren, maak dan nu gebruik van het formulier. Uw reacties worden verzameld en een antwoord daarop ontvangt u vóór de voorkeursbeslissing dit najaar.

1. Wat geldt voor u  

Uw reactie op het Concept VKA

Op 24 april is het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het project KIJK tot een concept voorkeursalternatief (concept VKA) gekomen. Dat betekent dat er nu voor de verschillende dijkvakken op het KIJK-traject een concept voorkeursoplossing ligt voor de manier waarop de dijk ter plekke versterkt kan worden.

3. Is voor u duidelijk wat in het concept VKA de dijkversterkingsoplossing voor uw dijkvak is?  

Als u ‘ja’ heeft ingevuld: Ga verder met de volgende vraag.
Als u ’nee’ heeft ingevuld: Ga verder met vraag 5.

4. Bent u het eens met deze dijkversterkingsoplossing voor uw dijkvak in het concept VKA?

Als u ’ja’ heeft ingevuld: Ga verder met vraag 7.
Als u ’nee’ of ‘weet niet’ heeft ingevuld: Ga verder met de volgende vraag.

5. Mist u iets in de onderbouwing en/of staat er volgens u iets in het concept VKA dat niet juist is?

Omleidingsvarianten en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

Als onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie voor het project KIJK is onderzoek gedaan naar mogelijke omleidingen tijdens de werkzaamheden aan de dijk. Gekeken is naar het effect op lokaal en doorgaand verkeer en naar de impact van de omleidingsvariant op de omgeving. Dat leverde per traject een voorlopige voorkeursvariant op. Een beschrijving van deze voorkeursvarianten per traject en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen, kunt u vinden op de pagina over bereikbaarheid op onze website.

7. Bent u het eens met de voorlopige voorkeursvarianten voor de omleidingen?  

Als u ’ja’ heeft ingevuld: Ga verder met vraag 9. Als u ’nee’ heeft ingevuld: Ga verder met de volgende vraag.

Wilt u direct contact met ons omgevingsteam over het Concept Voorkeursalternatief en/of de voorlopige omleidingsvarianten? Zo ja, vul dan uw gegevens in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Privacyverklaring  

Uw reacties worden verzameld en een antwoord daarop ontvangt u vóór de voorkeursbeslissing dit najaar. Heeft u vragen over het formulier of over het Concept Voorkeursalternatief, neem contact op met het omgevingsteam van KIJK via: omgevingsteamkijk@hhsk.nl, of telefonisch via Guido Verweij, 06 317 76 566, Manon Otterloo, 06 500 34 964 of Maartje Virardi, 06 554 12 917.