Vervolgbijeenkomst Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken 29 juni 2015

Op maandag 29 juni 2015 organiseren we een vervolgbijeenkomst over de Pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken. We nodigen u uit voor een algemene terugkoppeling van de voortgang en om met experts een aantal onderwerpen nader onder de loep te nemen.

Expertsessies keuzemenu

U kunt zich inschrijven voor een van de onderstaande expertsessies.

1. De gereedschapskist gevuld

Prof. Marleen van Rijswick en Frank Groothuijse van de Universiteit Utrecht gaan met u het gesprek aan over wat er juridisch nodig is om tot beleid en een visie te komen. Wat is er al aan wet- en regelgeving? Welke juridische taken en bevoegdheden zijn er om publiek- en privaatrechtelijk de ruimte voor de dijk te kunnen regelen. Waarmee is de gereedschapskist gevuld?

2. “Zoete lieve Gerritje”

Over planschade en nadeelcompensatie is op dit moment veel te doen. Wat is er aan wet- en regelgeving en wie gaat deze kosten van reserveringen voor de ruimte voor dijken betalen? Zijn er wellicht creatieve oplossingen mogelijk en waar dient men  juridisch bij de bekendmaking en de vaststelling en de uitvoering van het beleid rekening mee te houden? Berthy van de Broek van de Universiteit Utrecht verkent met u deze schadevergoedingsaspecten in verband met ruimtereservering voor de dijken.

3. De kost gaat voor de baet uyt?

Het HWBP onderzoekt onder leiding van Mark Peerdeman aspecten van voorfinanciering voor tijdige ruimtereservering langs de dijken. Hij neemt u mee in de uitwerking deze financiële analyse.

Keuzemenu Verplicht