A Metingen boven de norm laatste jaar

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van alle metingen die in de laatste 12 maanden boven de normwaarde zijn aangetroffen.