B Normoverschrijdingen laatste 10 jaar

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle stoffen die bij de toetsing de norm overschrijden in de laatste 10 jaar.

Figuur B.1: Tabel met alle overschrijdingsfactoren

(#fig:bijlage-aantal-overschrijdingen-loc, )Tabel met aantal normoverschrijdingen