Nieuws dijkversterking KIJK

Nieuws dijkversterking KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.

Bodemonderzoek voor dijkversterking KIJK

13 augustus 2021

Vanaf 30 augustus 2021 (week 35) beginnen we met uitvoeren van sonderingen voor de dijkversterking KIJK.

Lees meer