13 augustus 2021

Bodemonderzoek voor dijkversterking KIJK

Vanaf 30 augustus 2021 (week 35) beginnen we met uitvoeren van sonderingen voor de dijkversterking KIJK.

Op dit moment werken we aan het Voorlopig Ontwerp voor de dijkversterking van het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). We doen onderzoeken om tot een goed Voorlopig Ontwerp te komen. Eén van deze onderzoeken is een bodemonderzoek door het uitvoeren van sonderingen. Sonderingen vertellen iets over de sterkte van de ondergrond en geven een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen.

Vanaf 30 augustus 2021 (week 35) beginnen we met uitvoeren van sonderingen voor de dijkversterking KIJK. De sonderingen zijn deels op de openbare weg en deels op privéterrein van bewoners en ondernemers aan de dijk. De sonderingen worden uitgevoerd door medewerkers van Inpijn Blokpoel uit Waddinxveen.

Over sonderingen

Een sondering geeft een goed beeld van de bodemopbouw en van de draagkracht van verschillende grondlagen. Bij het sonderen drukt de bodemonderzoeker een kegelvormige punt (de conus) in de grond tot soms wel 40 meter diep. Zo wordt in elke laag de weerstand gemeten die de conus ondervindt bij het wegdrukken van de laag. Aan de hand van de meetresultaten wordt bekend wat voor laag er zit, bijvoorbeeld klei, veen of zand. De sondering meet ook de zogenaamde 'indringweerstand' van de bodem. Na de uitvoering wordt het ontstane gat gedicht met klei. De uitvoering van een sondering en het afdichten duurt ongeveer 1 tot 2 uur.

Om de sondering te kunnen doen zijn speciale machines nodig. Het sonderen op de openbare weg gebeurt veelal met een sondeertruck. Deze truck voert de werkzaamheden uit met een ‘stationair’ draaiende motor. Dat hoor je. Het geluid is niet harder dan het geluid van een gewone vrachtwagen. Op slechter bereikbare locaties, zoals mogelijk privéterrein, maakt de aannemer gebruik van een midirups en minirups. De minirups verankert zich door middel van grondankers in de ondergrond.

De sonderingsplekken worden ‘nagedrukt’. Dat betekent dat ze daardoor ook weer (water)dicht zijn.

Planning

Eind juli 2021 hebben we in beeld gebracht waar de sonderingen moeten plaatsvinden. Dat is zowel op de openbare weg als in de teen van de dijk. Als de aannemer op uw terrein moet zijn, dan hebben wij u reeds om toestemming gevraagd of een brief in de brievenbus achtergelaten. De sonderingen vinden plaats vanaf week 35. Er worden 4 a 5 sonderingen per dag gedaan. In totaal worden er 38 sonderingen gedaan. We verwachten, afhankelijk van het verkrijgen van toestemmingen in verband met verkeersmaatregelen op de dijk, binnen twee à drie weken klaar te zijn.

Bereikbaarheid en verkeer

De dijk blijft toegankelijk voor verkeer. Het kan zijn dat door de sonderingen op de dijk er tijdelijk verkeershinder ontstaat. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer veilig om de sonderingstruck heen te leiden.

Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan contact met het omgevingsteam van KIJK via omgevingsteamkijk@hhsk.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Guido Verweij (06-31776566), Manon Otterloo (06-50034964) of Hester Faber (06-41820443).

De rupsvoertuigen worden op een vrachtwagen naar de sondeerlocaties vervoerd.

De rupsvoertuigen worden op een vrachtwagen naar de sondeerlocaties vervoerd.