23 juni 2021

Terugblik bijeenkomst juni: ‘naar voorlopig ontwerp’

Op dinsdag 22 juni 2021 organiseerden we een online bijeenkomst om u te informeren over de voortgang richting het Voorlopig ontwerp van dijkversterking KIJK.

In het dijkversterkingsproject KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard werkt het Hoogheemraadschap het VKA (voorkeursalternatief) uit richting het definitieve ontwerp (DO). We doen dat samen met de aannemerscombinatie KIGO (afgekort van Krimpen a/d  IJssel – Gouderak, met daarin de partners Van Hattum en Blankevoort en Boskalis samen met Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos.)
De planning is dat het definitieve ontwerp in het voorjaar van 2022 gereed is. De eerste stap daarheen is het maken van een Voorlopig ontwerp (VO).

Op dinsdag 22 juni 2021 organiseerden we een online bijeenkomst om u te informeren over de voortgang richting dat Voorlopig ontwerp. U kunt de bijeenkomst in de video hieronder terugkijken.

om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Programma van de bijeenkomst

  • welkom
  • introductie door omgevingsmanager Peter van der Veeken
  • samenvatting van binnengekomen reacties op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • op weg naar Voorlopig ontwerp: proces en inhoud (basisontwerp)
  • vragenronde 1
  • update - bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden: opties
  • vragenronde 2
  • samenvatting en het vervolg

We hopen na de zomer ook weer fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren. Tot die tijd zijn we graag bereikbaar voor uw opmerkingen en vragen. Kijk voor contactgegevens op de pagina contact.