Locaties beschermde dieren

16 maart 2021

Op diverse locaties in het projectgebied van dijkversterking KIJK staan gebouwen dichtbij de plaats waar werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Daarbij wordt rekening gehouden met de impact die dat voor direct betrokkenen heeft (bewoners, bedrijven), maar ook is er een wettelijke verplichting rekening te houden met mogelijk aanwezige beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Daarom worden vanaf woensdag 17 maart 2021 diverse locaties in het projectgebied van dijkversterking KIJK bekeken op hun geschiktheid als vestigingsplaats voor zulke beschermde soorten. Een moderne metalen loods is bijvoorbeeld geen geschikte vestigingsplaats.
Het gaat om een globale visuele beoordeling van locaties, de visuele inspectie vindt plaats vanaf de openbare weg.
Als op een locatie mogelijk wel beschermde soorten gevestigd kunnen zijn, volgt nader onderzoek naar of die er daadwerkelijk gevestigd zijn. 

Heeft u vragen over bovenstaande of een andere vraag over KIJK, bekijk dan de informatie op deze projectwebsite of stel uw vraag aan het Omgevingsteam KIJK via omgevingsteamkijk@hhsk.nl.