8 september 2021

Derde maaironde dijken in september

Vanaf begin september maaien we voor de laatste keer dit jaar de dijken in ons gebied. Dit keer wordt het gras op zowel de bovenste als onderste helft van het talud gemaaid.

Op diverse locaties maaien we voor de verkeersveiligheid ook de zichthoeken en bermen mee. De maaiwerkzaamheden aan zowel de Schielandse- als de Krimpenerwaardsezijde beginnen tegelijkertijd vanaf Gouda.

Delen al eerder

Langs de Lekdijk tussen Schoonhoven en Bergambacht en de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel is een aantal delen al eerder gemaaid. Dit was nodig, omdat de distels door de droogte erg hard groeiden. Om te voorkomen dat ze zaad gingen vormen en zich nog meer gingen verspreiden, hebben we op de plekken waar veel distels voorkwamen alvast gemaaid.

Meer verschillende dier- en plantensoorten

In de eerste maaironde in mei is alleen de bovenste helft van het dijktalud gemaaid. Waar mogelijk is toen golvend/glooiend gemaaid. Hierdoor konden er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten konden schuilen en ook voldoende voedsel konden vinden. Daarnaast kon bij diverse plantensoorten zaadontwikkeling plaatsvinden. In juni volgde de tweede maaironde waarbij de onderste helft van het dijktalud is gemaaid.

Door de dijken in drie rondes te maaien, verwachten we daarnaast een sterkere grasmat te bereiken. Een sterke grasmat is belangrijk voor onze dijken (en waterveiligheid).

Naar verwachting zijn de maaiwerkzaamheden eind september afgerond.