Droomt u van een groene en klimaatvriendelijke tuin? Wij helpen hem waar te maken!

1 juli 2021
De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. De gemiddelde temperatuur stijgt en de extremen worden steeds extremer.

Het regent harder en vaak langer. Daartegenover blijft het soms voor langere periodes droog. De zeespiegel stijgt en daarnaast hebben we te maken met een langzaam dalende bodem.
Als bewoner, ondernemer of organisatie bent u zich ongetwijfeld bewust van deze gevolgen. Wellicht overweegt u maatregelen te nemen om beter met deze gevolgen om te gaan. Met de subsidie Klimaat en Ruimte geven we u een financiële vergoeding voor uw klimaatadaptieve initiatieven. Zo helpen wij u én u helpt ons.

Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft als taak te zorgen voor droge voeten, en schoon en voldoende water. Voor ons is het dus noodzakelijk dat we rekening houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Het aanpassen van de omgeving aan het klimaat (= klimaatadaptatie) en de gevolgen van klimaatverandering zijn belangrijke uitdagingen in ons werk. Maar we kunnen dit niet alleen. We werken graag samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partijen en samenwerkingspartners in ons beheersgebied. Zodat we ons met zoveel mogelijk partijen gezamenlijk voorbereiden op de veranderingen en de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering beperken.

Uw initiatief ondersteunen

Omdat we erg blij zijn met uw initiatieven ondersteunen we die ook. Per 1 juli gaat de nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte in. Deze loopt tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2021 is er jaarlijks € 100.000 (2021), € 200.000 (2022), € 200.000 (2023) en € 100.000 (t/m 30 juni 2024) beschikbaar. U als klimaatbewust(e) bewoner, bedrijf en maatschappelijke organisatie kan subsidie aanvragen – tot maximaal € 50.000 - om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op het eigen perceel. Door onze financiële bijdrage werken we samen om wateroverlast, droogte en hitte in ons beheergebied te verminderen.

De subsidieregeling Klimaat en Ruimte wordt verleend voor:

  1. Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten
  2. Waterberging: het opvangen van regenwater op het eigen perceel
  3. Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen op het eigen perceel (in plaats van op het riool)

Deze maatregelen leiden tot meer groen en minder steen, en zorgen voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater. Door bestrating te vervangen door groen kan het regenwater makkelijker de grond in. Dit helpt het tegengaan van droogte. En met het opvangen van regenwater bij (hevige) buien wordt het riool ontlast. Daarnaast houden planten en bomen minder warmte vast als het heet is in de zomer. Hierdoor is het aangenamer in de bebouwde kom, is er minder wateroverlast en wordt er bewust met regenwater omgegaan – een wenkend perspectief voor iedere bewoner!

Doet u mee?

Levert u ook een bijdrage? Op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/subsidieregeling-klimaat-ruimte/ leest u meer informatie over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte en wat de voorwaarden zijn. We kijken uit naar de samenwerking!