Het milieujaarverslag voor onze zuiveringen is beschikbaar

30 juni 2021
Het hoogheemraadschap zuivert jaarlijks een enorme hoeveelheid afvalwater van huishoudens en bedrijven in onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi's).

Voor het schoonmaken van het vuile water verbruiken we onder andere chemicaliën en veel energie. Het proces om water schoon te maken kan het milieu belasten. In het milieujaarverslag kunt u lezen wat voor effect het heeft op het milieu, welke regels er gelden en hoe wij ons daaraan houden.