Hoogheemraadschap gebruikt droneboot voor controles

15 juli 2021

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zet een droneboot in om het waterwerk effectiever en efficiënter uit te voeren. Met deze nieuwe en innovatieve manier van controleren, kunnen we nakijken waar leidingen op de sloot uitkomen, de diepte van sloten meten en voorwerpen herkennen. Zo kunnen we niet alleen de waterkwaliteit en doorstroming van sloten verbeteren, maar ook kijken of een duiker (een buis die sloten met elkaar verbindt) aan onderhoud toe is.

In het najaar van 2019 hebben wij een eerste test gedaan met een droneboot. Die test heeft veel beeldmateriaal en data opgeleverd. De resultaten hebben we gebruikt om de mogelijkheden van de boot verder te ontwikkelen.

Naar aanleiding van de test hebben we software kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de software van de boot op dit moment bijvoorbeeld veel efficiënter voorwerpen in sloten herkennen. De 360 gradenfoto’s die de camera op de boot van de sloot maakt, krijgen een bepaalde kleur als er een voorwerp op staat zoals een leiding of een duiker. Een van onze medewerkers hoeft alleen die foto’s te bekijken en niet alle foto’s na te gaan. Dat is een stuk effectiever.

Met de dieptemeter van de droneboot meten we de diepte van sloten. Het is belangrijk dat een sloot diep genoeg is voor de berekende hoeveelheid water en om het water goed te laten doorstromen. Onze medewerkers maken om die reden vaak gebruik van de boot. Ze hoeven door de droneboot niet meer handmatig met een peilstok de diepte te meten. Je zet de droneboot in de sloot, laat de boot op en neer varen en leest vervolgens alle metingen af op een tablet. Een veel efficiëntere manier om deze metingen te doen.

De mogelijkheden van de boot blijven we ontwikkelen en uitbreiden.