Hoogheemraadschap levert bijdrage aan groenblauw dak op de Doelen

2 juni 2021
Op Congres- en concertgebouw de Doelen wordt het platte dak van 2.581m² bedekt met een grote variatie aan groen.

Er komt ook een systeem voor waterberging met een capaciteit van 300m³, dat zorgt voor opvang van water. Het is de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een van de partners die met het klimaatbestendig inrichten van het dak op De Doelen deze nieuwe stap zetten in de verduurzaming van het Rotterdamse dakenlandschap. 

Wateropvang, groen en biodiversiteit

Onder de beplanting wordt een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Zo bereiden we de stad voor op het veranderende klimaat en zorgen we voor duurzaam waterbeheer.

Bijzonder is de grote variatie aan planten. Op het dak komen verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Er komen vijf insectenhotels en de begroeiing trekt bijen, vlinders en vogels aan. Het groen draagt zo ook bij aan meer biodiversiteit in de stad.

De Doelen Visual 2.jpg

De grote variatie aan beplanting

Aan Schouwburgpleinzijde komt een houten vlonder van 480 m², dat bestemd is voor educatieve en sociale activiteiten. Het dak is niet toegankelijk voor publiek, maar er wordt wel gekeken of er rondleidingen gegeven kunnen worden.

De Doelen Visual 3.jpg

De houten vlonder aan Schouwburgzijde

Samenwerking

De gemeente Rotterdam is eigenaar van dit rijksmonument. Huisorkest van de Doelen is het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De aanleg van het dak wordt gerealiseerd in samenwerking met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en 7Square Endeavour.